Vật lý

Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương “Dao động cơ học” – nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên Vật lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14131

Advertisements
Vật lý

Chế tạo các hạt nano ZnS:Mn bọc phủ chất hoạt hóa bề mặt và khảo sát phổ phát quang của chúng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9419

Tổng quan về tính chất quang của vật liệu ZnS:Mn bọc phủ chất hoạt hóa bề mặt. Trình bày một số phương pháp chế tạo ZnS, ZnS:Mn và thiết bị thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm: Quy trình chế tạo các hạt nano ZnS, ZnS:Mn, Cấu trúc và hình thái học của các hạt nano ZnS và ZnS:Mn, Tính chất quang của các hạt nano ZnS và ZnS:Mn.