báo chí

Quản lý thông tin báo chí trong các cơ quan quản lý nhà nước – sử dụng quan hệ công chúng là công cụ quản lý thông tin báo chí : Đề tài NCKH

link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23222

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s