kỹ thuật điện tử

Nghiên cứu hệ thống biểu quyết điện tử số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16403

Giới thiệu tổng quan hệ thống biểu quyết điện tử số DCN. Nghiên cứu định tuyến hệ thống âm thanh, nguyên lý hoạt động, thông số truyền thông và các phần mềm ứng dụng điều khiển của hệ thống biểu quyết điện tử số DCN. Phân tích cấu hình hệ thống biểu quyết số DCN và Giao tiếp cổng nối tiếp RS232, đi sâu tìm hiểu trình điều khiển MS Com trong ngôn ngữ Visual Basic 6. Nghiên cứu mô hình, các thông số điều khiển từ xa và các giao thức truyền giữa bộ điều khiển trung tâm CCU với các thiết bị điều khiển từ xa của giao diện điều khiển từ xa đến hệ thống DCN. Xây dựng phần mềm biểu quyết và ứng dụng nhằm khai thác hệ thống tốt nhất như điều khiển hội nghị từ xa, biểu quyết điện tử từ xa

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s